JEKLENE KONSTRUKCIJE

 • montaža konstrukcij visokih regalnih skladišč
 • izvedba jeklenih konstrukcij


Visokoregalno skladišče
LEK Ljubljana

Visokoregalno skladišče
GORENJE, Velenje 

Visokoregalno skladišče
Kovinoplastika LOŽ, Unec

Izvedba jeklene konstrukcije
SILKEM, Kidričevo

 

REFERENCE na večjih objektih:

GORENJE Velenje

1. MONTAŽA OPREME VISOKOREGALNEGA SKLADIŠČA (V SKUPNI TEŽI CCA 2.500 T)
 • zarisovanje in vrtanje sidrnih izvrtin v temeljno ploščo in montaža sider
 • predmontaža posameznih elementov
 • priprava šablone za sestavo sklopov
 • sestava stolpov in strešnih ter fasadnih nosilcev
 • postavitev stolpov in strešnih nosilcev
 • spenjanje stolpov in strešnih nosilcev
 • montaža fasadne podkonstrukcije
 • montaža tirnic
 • montaža paletnih vozičkov
 • podlivanje sider

LEK Ljubljana

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE VISOKO REGALNEGA SKLADIŠČA (V SKUPNI TEŽI CCA 300 T)

Kovinoplastika LOŽ Unec

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE VISOKO REGALNEGA SKLADIŠČA (V SKUPNI TEŽI CCA 300 T)

Pivovarna Union Ljubljana

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE VISOKOREGALNEGA SKLADIŠČA (v skupni teži 500 t)

Krka tovarna zdravil, Novo mesto

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE VISOKO REGALNEGA SKLADIŠČA (v skupni teži cca 140 t)

Kolpa Metlika

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE VISOKO REGALNEGA SKLADIŠČA (regali, strešna in fasadna konstrukcija) v skupni teži cca 215 t

ENERBOIS SA, Rueyres, Švica

1. MONTAŽA KOTLA NA BIOMASO s pripadajočo jekleno konstrukcijo, kanali in cevovodi za naročnika in dobavitelja kotla WEISS Kessel, Maschinen - und Anlagenbau Gmbh
2. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE KOTLOVNICE

RWE- Wittgenstein, Nemčija

1. MONTAŽA KOTLA NA BIOMASO s pripadajočo jekleno konstrukcijo, kanali in cevovodi za naročnika in dobavitelja kotla WEISS Kessel, Maschinen - und Anlagenbau Gmbh
2. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE KOTLOVNICE

TOPLARNA CELJE

1. DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE IN MONTAŽA TLAČNEGA DELA KOTLA TPK ZAGREB NA OBJEKTU SEŽIGALNICA V TOPLARNI CELJE
 • Izdelava in dobava jeklene konstrukcije kotla
 • Montaža opreme in materiala kotla ter montaža nosilne jeklene konstrukcije
 • Tlačni preizkus
 • Dokumentacija za tehnični pregled

Silkem Kidričevo

1. Projektiranje, dobava in montaža ter AKZ jeklene konstrukcije v skupni teži 200 t
 • jeklena konstrukcija
 • podkonstrukcija silosov
 • podesti, stopnice in ograje
 • fasada s podkonstrukcijo

TE Trbovlje

1. NAPRAVA ZA RAZŽVEPLJEVANJE DIMNIH PLINOV
 • montaža jeklene konstrukcije in fasadne podkonstrukcije v skupni teži 500 t

Mercator Nova Gorica

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE na objektu MERCATOR v skupni teži cca 130 t
 • montaža 39 kos jeklenih okvirjev s povezovanjem, strešnimi legami in zavetrovanjem
 • montaža podložnih (vmesnih) plošč na 39 kos sidrnih plošč (vbetoniranih)
 • varjenje 2000 kos čepov za Hi-bond pločevino

Kema Puconci

1. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU KEMA PUCONCI v skupni teži 130 t
 • montaža jeklene konstrukcije (90% vijačne izvedbe, 10% varjene - podkonstrukcija)
Novice

Trenutno v izvedbi

Avgust 2020

ENERGETIKA LJUBLJANA – Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 v TETOL

AQUAFILSLO, Ljubljana – Montaža inox opreme ter cevovodov za projekt DrM filtri ter montaža cevovodov za paro DN 150

ČISTILNA NAPRAVA MARIBOR – Predelava inox cevovoda DN 400 ter zamenjava ventilov, sanacija cevi DN 600 ter predelava cevovodov puhala C ter D

METAL RAVNE – Remonti v valjarni

TE ŠOŠTANJ – Sanacija kotlovskega obtočnega sistema na B6

PALOMA, Sladki vrh – Montaža inox cevovodov

AquafilSlo – razna vzdrževalna varilno cevarska dela na inox cevovodih

Pivovarna Union, Ljubljana – razna varilno cevarska vzdrževalna dela

Salonit Anhovo – montažno vzdrževalna dela  

.

.

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: